ธุรกิจสปาในอินเดียมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจสปาในอินเดียเพิ่งมีการเริ่มต้นอย่างจริงจังในช่วงประมาณ 10 ปีที่ผ่านมานี้ จนกระทั่งถึงปัจจุบันธุรกิจ สปาในอินเดียกำลังอยู่ในช่วงที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีเงินหมุนเวียนในธุรกิจสปามากกว่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในแต่ละปี และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 สำหรับกลุ่มโรงแรม และร้อยละ 30 ในกลุ่ม Day Spa ภายในเวลา 2 ปี โดยผู้บริโภคอินเดียได้เริ่มเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าวจากที่มองว่าเป็นการใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลาย มาเป็นการให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพและการบำบัด

ตามอัตราการขยายตัวของ GDP อินเดียและจีนเป็นประเทศที่มีการเติบโตของเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก และ ทั้งจีนและอินเดียต่างก็กำลังพัฒนาอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ของตนเอง รวมทั้งการหาช่องทางการตลาดสำหรับสินค้าและบริหารใหม่ๆ ในประเทศอินเดีย ธุรกิจสปานับเป็นหนึ่งในธุรกิจที่น่าสนใจที่มีโอกาสขยายตัวได้อีกมากเมื่อพิจารณาจากมูลค่าการตลาดของธุรกิจสปาทั่วโลกที่สูงถึง 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และจุดแข็งของอินเดียที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการบำบัดแบบธรรมชาติ หรือ Ayurvada ซึ่งสามารถนำมาเชื่อมโยงกับการทำโยคะและการนวดซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมของประเทศอินเดีย จากจุดแข็งดังกล่าวจึงเป็นโอกาสที่ดีของอินเดียที่จะสามารถขยายธุรกิจบริการด้านสุขภาพและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกเป็นจำนวนมาก

รูปแบบธุรกิจสปาในประเทศอินเดีย ประกอบด้วย
1. Day Spa เป็นธุรกิจสปาขนาดเล็ก พบเห็นได้ทั่วไป ให้บริการนวด บำรุงร่างกายและใบหน้า และการ ทำ สปามือและเท้า นอกจากนี้ ยังรวมไปถึง Salon Spa ซึ่งเป็นการวมบริการสปากับบริการด้านความสวยความงามเข้าไว้ด้วยกัน
2. Destination Spa เป็นธุรกิจสปาขนาดใหญ่ มักอยู่ไกลจากตัวเมือง เป็นการทำสปาที่ครบวงจรและต่อเนื่อง ดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยผู้ใช้บริการจะต้องพักอยู่ที่สปาเป็นเวลา 2-3 คืน มีการควบคุมการรับประทานอาหาร การบำบัดทั้งร่างกายด้วยการบำรุง และการบำบัดจิตใจด้วยความผ่อนคลาย โดยใช้สมุนไพร การนวด และมีบริการอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น มีอ่างอาบน้ำนวดตัว (Hydrotherapy Tubs) ห้องซาวน่า ห้องอบไอน้ำ และการบำรุงชนิดพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้ให้บริการแต่ละที่
3. Resort Spaจะให้บริการตามโรงแรมชั้นนำต่างๆ มีระดับการบริการที่สูงกว่าและราคาที่แพงกว่าสปาในบริเวณอื่นๆ ส่วน Club Spa คือธุรกิจสปาที่มีการให้บริการควบคู่ไปกับสถานที่ออกกำลังกาย
4. Medical Spa เป็นธุรกิจสปาที่ผู้ใช้บริการจะต้องมีใบอนุญาตจากแพทย์ เนื่องจากการบำบัดโดยสปาประเภทนี้จะมีการใช้ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ เช่น การยิงเลเซอร์ และการฉีดโบทอกซ์ เพิ่มเติมจากการให้บริการสปาทั่วไป ธุรกิจสปาประเภทนี้กำลังเป็นที่นิยมในเมืองใหญ่ๆ
5. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสุขภาพของอินเดียเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มากเมื่อพิจารณาในด้านของรายได้หมุนเวียนและการจ้างแรงงาน โดยในปี 2554 มีมูลค่ามากกว่า 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปจนถึง 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2555 นี้ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.8 ของ GDP ของประเทศ โดยร้อยละ78 ของมูลค่าธุรกิจดังกล่าวมาจากการลงทุนของภาคเอกชน และมีแนวโน้มที่ความต้องการในด้านสุขภาพเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากอินเดียมีเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ แม้จะเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างช้าก็ตาม สำหรับธุรกิจสปาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสุขภาพมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30-35 ต่อปี มีบริการสปาชนิดใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งที่เป็นชาวอินเดียและนักท่องเที่ยวที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันหลายพื้นที่ยังไม่มีการเปิดบริการุรกิจนี้มากนักจึงทำให้ธุรกิจยังมีช่องว่างและโอกาสขยายตัวได้อีกมาก