กฏเกณฑ์ของการสอบเทียบเครื่องมือวัด(Calibration)

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) สดวิธีการหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ก่อความเด็ดเดี่ยวว่าเครื่องมือวัดที่ใช้งานอยู่นั้น ยังคงมีคุณลักษณะกับหลักเกณฑ์แน่ สมแก่การนำไปใช้งานในขบวนการผลิต ด้วยนำไปสู่ข้อยุติบ๊วยก็คือของซื้อของขายที่ผลิตออกมาได้อย่างมีพลังตามหลักเกณฑ์ที่โรงงานกำหนด โดยการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) คือการเปรียบเทียบค่าของเครื่องมือวัดของโรงงาน กับค่าเกณฑ์ของห้องหับปฏิบัติงานสอบเทียบที่ทำได้สอบกลับได้สู่เกณฑ์แห่งชาติ หรือเกณฑ์ระหว่างชาติได้ โดยในการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) จะต้องรายงานค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty) ด้วยทุกครั้ง ในประจุบัน ทุกเกณฑ์สากล จะมีข้อระบุที่กล่าวถึงการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ทั้งสิ้น เช่น ISO 9000, ISO 14000, ISO/TS 16949, มอก.18000 ฯลฯ

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ของห้องทำงานทำการสอบเทียบ TIC มีมาตรฐานดังนั้น

หาได้การประกันกฏเกณฑ์สากล ISO/IEC 17025:2005  วัสดุกฏเกณฑ์จากยุโรปและอเมริกา สามารถสอบกลับถึงกฏเกณฑ์นานาชาติ (Traceability) เช่น NIST, NIMT, PTB, BIPM, OFMET, NMI เป็นต้น

พนักงานที่ทำการสอบเทียบมีทักษะ ความชำนาญและประวัติการฝึกพร่ำสอนอย่างเพียบพร้อม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามเกณฑ์ ISO/IEC 17025:2005  การันตีระยะเวลาสอบเทียบ 7 – 10 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแค่นการสอบเทียบ

บริการรับ – ส่งเครื่องมือวัดของท่านฟรี

บริการแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อครบรอบการสอบเทียบ (Due Date)  มีให้บริการทำสัญญาจ้างสอบเทียบรวมต่อเดือน หรือ ต่อปี โดยมีส่วนลดเยี่ยม  มีบริการขายอุปกรณ์วัดและคุมทางอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยในข้อความที่สั่งซื้อของซื้อของขายพร้อมกันให้บริการสอบเทียบ มีส่วนลดค่าสอบเทียบ 20 %   รับปรึกษาหารือปัญหาเกี่ยวงานสอบเทียบ โดยทีมพนักงานที่มีประสบการณ์

เนื้อความเครื่องวัด อยู่เหนือขอบข่ายการให้บริการ ห้องดำเนินงานยินดีส่งสอบเทียบไปยังห้องทำอื่น โดยจะรับผิดชอบในการรับ – ส่งเครื่องทั้งหมด

รับสอบเทียบงานด่วน ในกรณีที่ท่านปรารถนารับใช้เครื่องมือ ห้องทำงานสามารถสอบเทียบให้เสร็จภายใน 1 – 2 วัน