คำอธิบายน่าดึงดูดเนื่องด้วยการรับจำนำรถ

ผู้รับจำนำ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ผู้รับจำนำต้องตรวจค้นเอกสารสำคัญเกี่ยวกับรถให้ดีว่ารถยนต์ที่จะรับจำนำนั้นเป็นรถของผู้นำมาจำนำหรือไม่ พิจารณาดูสมุดบันทึกตำราจดทะเบียนสมรสรถ ดูในช่องผู้ถือเจ้าของว่าเป็นชื่อของผู้นำรถมาจำนำหรือไม่ ถ้าไม่ใช่จะต้องมีคู่มือยอมหรือมอบสิทธิ์ของกรรมสิทธิ์ผู้ถือสิทธิ์ขาด รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เนื่อง เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัว ทะเบียนสมรส หนังสือยินยอมของคู่เคียง (ถ้ามี) พร้อมด้วยท้ายที่สุดก็ข้อตกลงจำนำ สิ่งพิมพ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องให้ผู้นำรถมาจำนำลงลายเซ็นประกันความยุติธรรมให้เรียบร้อย

ผู้รับจำนำที่ไม่มือสะอาด คือ รับจำนำรถที่ถูกต้มตุ๋นมา ซึ่งมิใช่รถของผู้นำมาจำนำ สมมติว่ามีจงใจโกงเงินแบบนี้ คือเพื่อเสี่ยงเพราะเห็นแก่ดอกอันเกิดจากการรับจำนำร้อยละ 10 บาทต่อเดือน โดยไม่พิจารณาถึงหลักกฎหมาย ถือว่าเข้ากฎการรับของโจร เป็นข้อผิดพลาดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เราจะเห็นประจักษ์ได้อย่างไรว่าคนนั้นคนนี้รับจำนำรถไว้โดยไม่สุจริต มีหลักในการสังเกตว่า บุคคลนั้นหวังอะไรจากการรับจำนำ ถ้าหวังดอกเบี้ยอันเกิดจากการรับจำนำรถโดยไม่คำนึงถึงว่ารถคันนั้นเป็นรถที่ถูกคอร์รัปชั่นมา ถูกลักมา หรือเป็นรถที่ได้มาด้วยการกระทำความผิดอื่น (ตามมาตรา 357) คือรับไว้เพื่อขุดค้นผลกำไรที่มิควรได้โดยติดใจด้วยกฎหมายเช่นนี้ ในทางกฎหมายก็ถือว่าผู้รับจำนำนั้นมีเจตนาทุจริต การดำเนินตนนั้นก็เป็นความผิดพลาดฐานรับของโจร

ความผิดฐานรับของโจร เป็นความผิดต่อรัชกาล เป็นคดียอมความไม่ได้ ต่างกับเนื้อความแรกที่ผู้เช่าซื้อทุจริตรถแล้วนำมาจำนำ พร้อมกับโทษทางอาญาก็ตรงกันข้าม เหตุฉะนี้ผู้รับจำนำที่ทุจริต มีสิทธิติดคุกฐานรับของโจร ส่วนผู้นำมาจำนำ ถ้าปรากฎว่าหลอกทรัพย์เขามา เช่น ยืมมา เช่ามา เช่าซื้อมา เป็นอาทิ แล้วนำมาจำนำ อย่างนี้ ก็มีสิทธิติดคุกฐานยักยอกได้อีกด้วย แต่โทษเบากว่ารับของโจร และยังเป็นความผิดอันตกลงความได้เช่นกัน

หากคิดจะรับจำนำรถใครไว้เพื่อหวังดอกจำนำรายเดือน โปรดสืบสวนรถคันนั้นให้ดีว่า เป็นรถที่ยุติธรรมตามกฎหมายหรือไม่ ผู้นำรถมาจำนำเป็นเจ้าของผู้ถือสิทธิ์ขาดในรถนั้นหรือไม่ ใบสำคัญของรถเผงหรือไม่ หากพบว่าทุกอย่างควรดูดี จึงทำสัญญารับจำนำ อย่ารับจำนำรถโดยมิชอบด้วยกฎหมาย งั้นแทนที่จะได้รับค่าตอบแทนตามที่หวัง อาจจะกลายเป็นสูญเสียเงิน และสูญเสียอิสระแทน