จะติว GED ไปสำหรับอะไรสมมตเราทำแบบทดสอบมิผ่านจะเกิดอะไร

GED ประกอบไปด้วยข้อสอบ 5 วิชา ถ้าหากผ่านการทดสอบครบทั้งหมดจะได้ใบแต้ม (Transcript) และใบใบรับรอง (Diploma) ซึ่งศธของไทยให้การตกลงว่ามีเนื้อหาสาระเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นเหตุให้สามารถนำผลการสอบ GED ไปเป็นข้อรับรองประกอบการลงสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้

สอบ GED สอบได้แล้วสามารถพาไปยื่นเข้าสถาบันอุดมศึกษาได้เลยใช่ไหม เมื่อสอบ GED ผ่านแล้วจัดว่าผู้สอบได้มีคุณสมบัติเทียบเท่าผู้ที่สอบผ่านหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลายของเมืองไทย แต่แนวการคัดสรรของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมักจะปรารถนาคุณลักษณะอื่นๆด้วย ในเรื่องที่ประสงค์ยื่นลงสมัครหลักสูตรอินเตอร์ในระดับวิทยาลัย มักต้องยื่นผลสอบวิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้นว่า IELTS, TOEFL, CU-TEP หรือบางสถาบันอุดมศึกษาอาจจะมีข้อสอบภาษาอังกฤษของตัวเองเพื่อจะตรวจสอบ ทั้งๆบางสถาบันอุดมศึกษาอาจขอผลสอบวิชาอื่นๆด้วย ดังเช่น SAT, CU-AAT, MUIC แต่ถ้ายื่นลงสมัครหลักสูตรไทยในระดับสถาบันอุดมศึกษา จะจำต้องสอบวิชามากมาย อาทิ GAT, 9 วิชาธรรมดา, O-NET แต่ทว่าการสอบผ่าน GED ทำเอาเด็กนักเรียนมีสิทธิสอบวิชามากมายเหล่านี้แม้จะยังไม่ได้เป็นผู้เรียนม.6 ก็ตาม (ทำเอาได้โอกาสเห็นข้อสอบก่อนเพื่อนพ้องในคราวเดียวกัน) บอกโดยย่อคือ GED เป็น “องค์ประกอบที่สำคัญ” ไม่ก็ “ก้าวแรก” ของการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา  (เร็วกว่าคนอื่น) เพราะ GED อาจสอบได้ตลอดทั้งปี ผู้สอบอาจกินเวลาแค่ 1 เดือนในการเตรียมติว GED พร้อมด้วยสอบ GED จนผ่าน หากปรารถนารู้ขั้นตอนในการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาว่าวิทยาลัยใดต้องการผลสอบวิชาไหนมั่ง  ชี้แนะว่าติว GEDก่อนกำหนดไปสอบจะดีเยี่ยมด้วยเหตุว่าเราจะได้ความเข้าใจเพิ่มพูนโดยมากเยอะ