คุณสมบัติพร้อมกับสรรพคุณทางยาของเห็ดหลินจือแดง

ล่าสุดได้มีการค้นคว้าวิจัยทางสรรพคุณของเห็ดหลินจือแดง พบว่าเห็ดหลินจือแดงมีสารประกอบหลายอย่างที่มีสรรพคุณทางยา ดังเช่น สาร  Ganoderic & Lucidic Acid (Polysaecharideof Pentose)  สารชนิดนี้เป็นสารที่มีโมเลกุลใหญ่ของน้ำตาลแพนโตส  มีรสชาติขม  เป็นสารที่มีอยู่ในเห็ดหลินจือ  พร้อมกับเห็ดทั่วไป  มีส่วนกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารอินเตอร์เฟรอน  ซึ่งสารกลุ่มนี้จะไปกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานการเข้าทำลายมะเร็ง  หรือยั้งการเจริญเติบโตของโรคมะเร็งยางชนิดได้  รวมถึงโรคเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่

 

เนื่องมาจากสาร Ganoderic & Lucidic Acid เป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ร่างกายนำเอาไปใช้ยากนาน แต่สารแดสคอร์บิก  แอซิด  ไม่ก็วิตามินซี จะช่วยลดขนาดของสาร  Ganoderic & Lucidic Acid  ลงทำเอาร่างกายดูดเอาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ครั้นแล้วในการรับประทานนิยมใส่วิตามินซีเข้าไปในส่วนแบ่ง 100  มิลลิกรัม ต่อ เห็ด 5 – 10 กรัม

คุณสมบัติต่าง ๆ ที่น่ารู้ในเห็ดหลินจือ  หมายถึง คุณลักษณะในด้านการรักษาร่างกายพร้อมกับทางยาอย่างเดียวเพราะตัวของเห็ดเองมีรูปร่างหยาบกระด้างแบบแก่นไม้  ปราศจากกลิ่น  บางประเภทยังมีรสขม  หวานหรือเปรี้ยว  หรือว่าอาจไร้รสชาติ  คนจีนจัดเป็นชาติแต่ก่อนที่รู้จักแนวทางใช้เห็ดหลินจือเป็นยาอายุวัฒนะ ระแวดระวังพร้อมทั้งรักษาโรคภัยไข้เจ็บมากมายต่างๆ ในเห็ดหลินจือยังพบสารเจอมาเนียม ซึ่งเป็นสารที่สำคัญที่สุดที่มีอยู่ในโสมราคาแพง  เป็นสารที่ช่วยบำรุงร่างกาย  ทำให้ระบบสายเลือดหมุนเวียนได้สะดวก พร้อมทั้งทำเอาเม็ดเลือดแดงดูดซึมเอากาซออกซิเจนอย่างมี  ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยให้หายจากการกำเสาะได้เร็ว บำรุงประสาท ไม่เครียดง่าย  เป็นยาอายุวัฒนะ  จำนวนของสารมาเนียในเห็ดหลินจือจะมีสารเจอมาเนียอยู่ระหว่าง 800 – 2,000 ส่วนในล้านมียิ่งกว่าในโสมหลายเท่าเช่นกัน