การดูดส้วมเพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่สะอาดขึ้น

เมื่อสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ยังคงส่งผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจทุกประเภท ดูดส้วมเฉพาะผู้ที่แข็งแกร่งและหลากหลายเท่านั้นที่จะอยู่รอด บริษัทต่างๆ กำลังปิดประตูซ้ายและขวา เนื่องจากมีลูกค้าไม่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการบริการอาจได้รับผลกระทบน้อยกว่าคนอื่น ๆ แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาเช่นกัน การขยายบริการมากกว่าการลดทอนจึงเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดึงดูดงานใหม่และลูกค้าใหม่ดูดส้วม สำหรับบริษัทรถดูดฝุ่น

อาจเป็นการเชื้อเชิญให้มีความหลากหลายและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ใหม่ๆการขยายไม่ว่ารถดูดฝุ่นจะใช้สำหรับการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือการขนส่งวัสดุ ดูดส้วมรถบรรทุกทุกคันก็สามารถกลายเป็นรถอเนกประสงค์ได้ มีการใช้ยานพาหนะประเภทนี้มากกว่าที่จะสันนิษฐานได้เป็นอย่างอื่น แม้ว่าจำเป็นต้องมีหน่วยเฉพาะทางเพิ่มเติม ดูดส้วมการขยายไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ก็เป็นความคิดที่ดีในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการทำงานมากขึ้น  ไม่น้อย  ในขณะที่บริษัทอื่นกำลังปิดประตู

ารพ่นน้ำเพื่อทำความสะอาดภายในถัง รวมถึงการพ่นทรายและการเคลือบซ้ำ

การขุดและการขุดด้วยพลังน้ำ  เมื่อบริษัทก่อสร้างจำเป็นต้องค้นหาสายไฟฟ้าใต้ดินและท่อส่งก๊าซ การขุดเพื่อสาธารณูปโภคดังกล่าวอาจเป็นอันตรายได้ การขุดด้วยพลังน้ำได้กลายเป็นวิธีการทางเลือกสำหรับดูดส้วมการขุดโดยไม่เสี่ยงต่อความเสียหายหรือแม้แต่การระเบิด ดูดส้วมดำเนินการกับรถบรรทุกสูญญากาศดูดส้วม ใช้น้ำแรงดันเพื่อขุดร่องลึกเพื่อหาตำแหน่งท่อสาธารณูปโภค และดูดน้ำและวัสดุที่หลวมทั้งหมดออกไป สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาดขึ้นเช่นกันพ่นทราย พ่นน้ำ และเคลือบถัง  บริการพ่นทรายเป็นสิ่งจำเป็นในอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่โรงไฟฟ้า

และน้ำมันไปจนถึงเมืองในท้องถิ่น และสามารถให้งานได้ตลอดทั้งปี ดูดส้วมการพ่นน้ำเพื่อทำความสะอาดภายในถัง รวมถึงการพ่นทรายและการเคลือบซ้ำเพื่อทำความสะอาดและอนุรักษ์สภาพภายนอก ถือเป็นการบำรุงรักษาที่สำคัญสำหรับถังเก็บน้ำ น้ำ ก๊าซและถังเก็บน้ำมัน และถังเก็บน้ำอื่นๆการทำความสะอาดโรงไฟฟ้า  ดูดส้วมโรงไฟฟ้าที่สร้างพลังงานจากถ่านหินมักจำเป็นต้องมีการดูดของเสียจากผลพลอยได้และนำออกจากไซโลและเตาเผาเพื่อรักษาการทำงานที่เหมาะสม

เนื่องจากสายการผลิตจะปิดในบางช่วงเวลาเท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นกิจการ

รถดูดฝุ่นขนาดใหญ่มักใช้เพื่อกำจัดขี้เถ้า ดูดส้วมมีความต้องการงานที่เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาที่กำหนดโดยโรงไฟฟ้าเมื่อหน่วยต่างๆ ถูกปิดเพื่อบำรุงรักษา นี่อาจเป็นการเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทรถดูดฝุ่นที่เหมาะสมการทำความสะอาดท่อส่งก๊าซต้องเปิดท่อก๊าซธรรมชาติเป็นระยะเพื่อให้สามารถทำความสะอาดตัวกรองและกับดักได้ เป็นงานที่ต้องการความยืดหยุ่น

ในการเตรียมพร้อมเมื่อบริษัทก๊าซจำเป็นต้องทำให้เสร็จ ดูดส้วมราคาถูกเนื่องจากสายการผลิตจะปิดในบางช่วงเวลาเท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นกิจการที่ทำกำไรได้การลากน้ำอาจเป็นงานเสริมที่ดีสำหรับรถบรรทุกสุญญากาศ ไม่ว่าจะเป็นการลากน้ำในสระ น้ำล้างสะอาดไปยังไซต์งานอุตสาหกรรม ดูดส้วมหรือการดูดและกำจัดน้ำสกปรกและน้ำเสียออกจากไซต์งานและเหมืองถ่านหิน ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการใช้รถบรรทุกสุญญากาศและทำให้พนักงานทำงานต่อไปโอกาสในการเดินทาง