Tag Archives: ติวเรียน

การเล่าเรียนged ไม่ใช่เรื่องลำบากถ้าเอาใจใส่!

มีผู้คนมากมายที่เฝ้าคอยตั้งปริศนาอย่างยิ่งว่า การเรียนติวged จะยุ่งยากไหมหนอ แต่ทั้งนี้มันอยู่ที่ความเพียรอยู่แห่งใด ผลสำเร็จอยู่ตรงนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องสงสัยได้ หากตั้งใจจริง ข้อสอบ GED สำหรับนักศึกษาจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ USA  จะมีการใช้แบบทดสอบชุดปี 2002 โดยเขาจะแยกออกเป็นทั้งหมด 5 วิชา คือ Mathematics/ Language Arts, Reading/ Language Arts, Writing (including Essay)/ Science พร้อมกับ Social Studies  ซึ่งแต่ละวิชามีแต้มเต็ม 800 แต้ม ต้องสอบให้ได้ 410 ถือได้ว่าเป็นแต้มที่ต้องทำเอาเกินครึ่งนั่นเอง จึงจะถือได้ว่าผ่านการทดสอบเกณฑ์ แต่น้องๆ ต้องมีคะแนนรวมทั้ง 5 วิชา เกิน 2,250 คะแนน จึงจะได้รับใบสุทธินะ ซึ่งก็ง่ายจนเกินดีหรือ เชื่อมั่นในตัวเอง ขยัน อดทน ตั้งใจไปพร้อมๆกันเท่านั้นเองก็จะผ่านการสอบยากๆไปได้

 

ซึ่งภายในการเรียนged นั้นเราพึงจะหาอาจารย์ผู้ชี้แนะของเราเป็น GED ที่อยู่ในแวดวงอนุศาสน์ GED มาอย่างช้านาน เนื่องจากว่าจะมีการสนใจนักเรียน และยังคอยให้ข้อคิดเห็น และกำหนดแผนการการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และอีกอย่างคือเราต้องพยายามผ่านๆ ตาที่เก็บแบบทดสอบเก่าเพ่ือความแน่ใจในการทำข้อสอบ เพราะหากเราทำเป็นแล้วจะเป็นเหตุให้รู้เรื่องถึงเนื้อความอย่างถ่องแท้

 

ความจริงเราอาจจะเริ่มเล่าเรียนได้เดี๋ยวนั้นเมื่อเราต้องการและมีความพร้อมด้วยแล้วสำหรับการศึกษา เพราะต้องมีเวลาและให้เวลาได้อย่างเต็มที่ เนื่องด้วยจะต้องมีการอ่านรายงานเพื่อให้เอามาทวนและเตรียมตัวสำหรับการสอบ เมื่อเรามีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนให้ผ่านก็ต้องเตือนกับตนเองและก้าวย่างข้ามพ้นไปอีกขั้นหนึ่ง